Miért jött létre?

A digitalizáció – részben a COVID-19 járványhelyzettel összefüggő – ugrásszerű térnyerése a bővülő pénzügyi szolgáltatási kör mellett az ügyfelek oldalán is egyre nagyobb nyitottságot eredményezett. A fogyasztói szokások változása és a digitalizációs folyamatok átalakulása miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzforgalomra. Mindezzel párhuzamosan fokozatosan növekszik a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma is. Mivel a hazai pénzügyi rendszer biztonságosan működik, a kibertámadások – jellemzően a megtévesztésen és pszichológiai manipuláción alapuló visszaélések, valamint az adathalászat különböző formái – főként az ügyfeleket célozzák, nem pedig az informatikai rendszereket. Emiatt a piaci szolgáltatók technikai védelme mellett kiemelten fontos az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése is.

A kibertámadások során – a biztonságos pénzügyi infrastruktúrát megkerülve – az utóbbi időszakban az ügyfelek megtévesztésére, illetve manipulálására alapozott esetek kezdtek elterjedni. Bárki lehet támadás célpontja, de különösen veszélyeztetettek azok, akik nem tudnak lépést tartani a digitalizáció rohamos fejlődésével, valamint ezzel párhuzamosan a kibertérben megjelenő kockázatok kezelésével. A bűnözök ezt a hiányosságot kihasználva próbálkoznak olyan módszerekkel, amelyek kecsegtető ajánlatok vagy éppen sürgetés, nyomásgyakorlás útján megszerzett adatok felhasználásával károsítják meg az ügyfeleket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felelősséggel tartozik a magyar pénzügyi rendszer biztonságáért, ellenállóképességének fenntartásáért, emellett az egyes pénzügyi szolgáltatók is felelősek az ügyfeleik és azok pénzügyi eszközeinek biztonságáért. Kiemelt jelentősége van azonban annak is, hogy maguk az ügyfelek is felkészültek legyenek az online térben megjelenő veszélyekkel kapcsolatban: a megfelelő ismeretek birtokában pénzügyeiket kellő óvatossággal kezeljék a különböző digitális eszközökön és csatornákon, valamint tudatában legyenek a digitális eszközök használatából eredő kockázatoknak, és a veszélyt a lehető leggyorsabban felismerve képesek legyenek ellenállni a támadásoknak.

A közös felelősség közös fellépést sürgetett, ennek megfelelően az MNB mellett a Magyar Bankszövetség (mint a hazai bankok érdekképviseleti szerve), az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022 őszén KiberPajzs néven közös kommunikációs és edukációs kampányt indított, amelyhez időközben az Igazságügyi Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Magyar Államkincstár és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium is csatlakozott. A szervezetek az együttműködés során folyamatosan vizsgálják a fogyasztói szokásokat, azok változásait, valamint a pénzügyek, illetve a pénzforgalom lebonyolítása kapcsán megfigyelhető visszaélési mintázatokat és kiberbiztonsági kockázatokat. Figyelembe veszik a nemzetközi trendeket, szakmai munkájukba beépítik ezeket a tapasztalatokat, amelyeket végső soron a pénzügyi rendszer biztonságának, valamint az ügyfelek pénzügyi tudatosságának növelésére fordítanak.

Mi a kezdeményezés célja?

A KiberPajzs projekt egyik legfontosabb célja a tájékoztatás, az edukáció, az ügyfelek és felhasználók figyelmének felhívása az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázataira, hogy az elsajátított ismeretek segítségével a lehető legteljesebb pénzügyi tudatosság alakuljon ki a digitális pénzügyi szolgáltatásokat használó lakosság körében. Az edukációs-kommunikációs kampány az online felhasználói tudatosságra, a digitális biztonsági alapismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet, melyeknek birtokában az ügyfelek az online térben is biztonságban tudhatják értékeiket, megtakarításaikat. A körültekintés és az alapismeretek védelmet nyújtanak a pénzügyekben. Emellett fontos cél az is, hogy a pénzügyek lebonyolításában részt vevő intézmények, valamint a bűnüldöző szervek és egyéb hatóságok információt és tapasztalatot tudjanak cserélni egymással, ezáltal hatékonyabbá téve a visszaélések elleni harcot.

Kik vesznek részt a KiberPajzs projektben?

 •   Magyar Nemzeti Bank A pénzügyi szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a biztonságos és fejlett digitális pénzügyi infrastruktúra. Ennek felügyelete és a működéshez szükséges szabályozás kialakítása a Magyar Nemzeti Bank feladata. A KiberPajzs program alapítójaként az MNB célja, hogy segítse a felhasználóknak felismerni a digitális eszközökben és az online térben rejlő kiberkockázatokat, és tanácsokkal szolgáljon azok felismeréséhez és kezeléséhez. www.mnb.hu
 •   Rendőrség A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közrend és a közbiztonság, az államhatár rendjének védelme. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi és virtuális terek rendjének védelmére. Azért csatlakoztunk a KiberPajzs programhoz, mert meggyőződésünk, hogy együttes erővel hatékonyabban lehet fellépni a bűnözőkkel szemben, eredményesebbek lehetünk az áldozattá válás megelőzésében. www.police.hu
 •   Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Célunk a magas színvonalú kiberbiztonság megvalósítása, különös tekintettel a közigazgatási szervek és a létfontosságú rendszerelemek terén. Emellett fő küldetésünk segíteni az emberek védekezését a kibertérben zajló visszaélésékkel szemben és felkészülését a jövő kiberbiztonsági kihívásaira. nbsz.gov.hu nki.gov.hu
 •   Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Az NMHH kiemelt célja a biztonságos internethasználat elősegítése. A Hatóság a médiaigazgatási feladatok mellett ellátja, az elektronikus hírközlési, a postai, valamint a bizalmi szolgáltatások felügyeletét, e területeken közreműködik a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében. nmhh.hu
 •   Magyar Bankszövetség A Magyar Bankszövetség a KiberPajzs program egyik kezdeményezője és társ-projektgazdája. Az MBSZ több mint 50 tagintézménye a teljes magyar bankszektort lefedi. Az összes hazai pénzintézet összefogásával, kiemelt figyelemmel munkálkodunk a korszerű digitális pénzügyi megoldásokért és a digitális térben is az ügyfelek pénzügyi biztonságáért. KiberPajzsot kovácsolunk piaci, hatósági és kormányzati intézmények összefogásában – a védekezés tudatosságát, kulcsát adva az Ügyfél kezébe. www.bankszovetseg.hu
 •   Igazságügyi Minisztérium Az Igazságügyi Minisztérium két területe, a fogyasztóvédelem és az áldozatsegítés is érdemben foglalkozik az online térben bekövetkezett jogsértések kezelésével. A szakterületek kiemelt feladata a prevenció és az edukáció, valamint a bűncselekmények áldozatainak történő segítségnyújtás. kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium
 •   Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1-je óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezéséhez. penzugyibekeltetotestulet.hu
 •   Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási hatóságként és általános kiberbiztonsági felügyeletként a kiemelt ágazatokban működő vállalkozások és az állampolgárok magas biztonsági szintjének elérését segíti. sztfh.hu
 • Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős intézmény, elkötelezett a háztartások, családok és diákok pénzügyi edukációja és védelme mellett, miközben prioritásként kezeli a pénzügyi tudatosság és a digitális biztonság megerősítését. kormany.hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
 •   Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár országos hatáskörű központi költségvetési szerv. Feladatai közé tartozik a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátórendszerek működtetése, a közpénzek ellenőrzött kifizetése. Piacvezetőként a lakossági állampapír piacon célja, hogy ügyfelei kiberbiztonsági tudatosságát támogassa, és az értékpapírszámlák védelmét biztosítsa. allamkincstar.gov.hu
 • Nemzeti Védelmi Szolgálat A Nemzeti Védelmi Szolgálat a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, amelynek speciális kiberfelderítési egysége a nyomozóhatóságokkal szorosan együttműködve veszi fel a harcot a bűnözőkkel. Az online térben elkövetett bűncselekmények felderítéséhez és visszaszorításához elengedhetetlen a szoros együttműködés, amelyhez jelentős támogatást biztosít a Kiberpajzs. www.nvsz.hu

Kommunikációs partnerek

 •   Médiaunió A Médiaunió 14. társadalmi célú kampánya a pénzügyi és az adatvédelmi veszélyekre fókuszál. Célja, hogy felhívja a figyelmet a terület veszélyeire, tudatosítsa, hogy gyakorlatilag mindenki érintett, valamint, hogy edukálja a lakosságot a veszélyhelyzetek felismerésére, a helyes lépésekre. www.akulcstevagy.hu