#tippek és tanácsok

Hova forduljunk a pénzügyi panaszunkkal?

2023. november 9. csütörtök

Mit tehetünk, ha vitánk van a bankunkkal? Milyen helyzetekben tud segíteni az MNB? Mikor éri meg békéltetést kérni a bírósági tárgyalás helyett? Hogyan tudjuk elkerülni, hogy rossz pénzügyi döntést hozzunk?


Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kifogás, panasz esetén először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónak kell jelezni a problémát, és lehetőség szerint vele együtt keresni a megoldást. Csak akkor érdemes további fórumokhoz fordulni, ha ez nem vezet eredményre. Arról, hogy a pénzügyi szolgáltató hogyan kezeli a panaszügyeket, az eljárások menetéről és a határidőkről legegyszerűbben a szolgáltató honlapjáról lehet tájékozódni, de a személyes és telefonos ügyfélszolgálatok ügyintézői is adnak felvilágosítást. A szolgáltató panaszkezelési eljárása törvény alapján térítésmentes, azért külön díjat nem számíthat fel, kivéve bizonyos rendkívüli eseteket.

A panasszal érintett pénzügyi szolgáltatónak fő szabály szerint az írásbeli panasz kézhezvételét követően 30 nap, míg pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva írásban megküldje. Amennyiben a pénzügyi szolgáltató elutasította a panaszt, vagy döntésével nem ért egyet az ügyfél, több fórumhoz is lehet jogérvényesítésért fordulni. Az ehhez szükséges formanyomtatványokat költségmentesen lehet kérni a szolgáltatótól.

A Magyar Nemzeti Bankhoz lehet fordulni fogyasztói kérelemmel, ha

  • a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszra 30 napon belül nem érkezett válasz, illetve pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz esetén akkor, ha a szolgáltató az írásbeli panaszközlést követő 15 munkanapon belül egyáltalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad, illetve 35 munkanapon belül nem küld végső választ a panasszal kapcsolatban,
  • a panaszra a pénzügyi szolgáltató egyáltalán nem válaszolt,
  • a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, illetve a szolgáltató a panaszt nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki;
  • a pénzügyi szolgáltató válasza alapján egyéb fogyasztói jogsértés feltételezhető (például tájékoztatási kötelezettségét nem teljesítette).


További pénzügyi információkat a Pénzügyi Navigátor oldalon is olvashatnak az érdeklődők:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek


A pénzügyi ismeretterjesztés és a pénzügyi fogyasztóvédelem - mondhatni - kéz a kézben járnak, ezért az MNB ügyfélszolgálata, a Pénzügyi Navigátor tanácsadó hálózata és a Pénzügyi Békéltető Testület is a fogyasztóknak segít.

A három terület munkájáról vezetőikkel Ráthyné Gál Ildikóval, Pap Judittal és Kovács Erikával készült beszélgetés az MNB Podcast csatornáján hallgatható meg.

https://soundcloud.com/magyar_nemzeti_bank/hova-forduljunk-a-penzugyi-panaszunkkal-vendegek-rathyne-gal-ildiko-pap-judit-es-kovacs-erika